Het motorcross evenement waarvan de opbrengst is bestemd voor gehandicaptenorganisaties.

Motorcross Made 2017 zal plaatsvinden op 3 – 4 – 5 november!

Stichting DVO is een stichting die jaarlijks een motorcross weekend met feestprogramma  organiseert, waarvan  de netto opbrengst bestemd is voor een aantal goede doelen bij voorkeur uit de gemeente Drimmelen. Dit jaar alweer voor de 18e keer en  onder goede doelen verstaat onze organisatie geen particulieren, maar groepen, stichtingen of instellingen t.b.v. van gehandicapten en / of met een sociaal karakter. De doelen die hieronder vallen kunnen door het bestuur worden voorgedragen of zelf een bijdrage in de vorm van materialen of een geldelijke ondersteuning aanvragen. Deze aanvraag kan onder vermelding van een duidelijke motivatie bij onze stichting ingediend worden, waarna het bestuur, afhankelijk van de netto opbrengst van het afgelopen crossweekend, de Goede Doelen en hoogte van de bijdrage vast stelt. De uitreiking aan de Goede Doelen geschied jaarlijks op een vast te stellen datum en plaats  tijdens een gezellig samenzijn, waarbij de geselecteerde doelen,en de vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het slagen van de cross, worden uitgenodigd. Tevens  is vertegenwoordiging van pers, media en iedereen die belangstelling heeft, uiteraard ook van harte welkom.